Lillestrøm
<br/>ALT PÅ ETT STED: Ordfører Ole Jacob Flæten (nr. 2 fra høyre) er glad for at byen har fått én felles kommunikasjonskanal. Her flankert av (f.v.) Anne Merete Hagnæss Rodem (Lillestrøm Kultursenter), Rino Larsen (Createurene) og Lill-Torunn Kilde (Kildekom).

ALT PÅ ETT STED: Ordfører Ole Jacob Flæten (nr. 2 fra høyre) er glad for at byen har fått én felles kommunikasjonskanal. Her flankert av (f.v.) Anne Merete Hagnæss Rodem (Lillestrøm Kultursenter), Rino Larsen (Createurene) og Lill-Torunn Kilde (Kildekom).

Dette er LillestrømLivet


Nettsiden du nå er inne på er resultatet av flere års arbeid for å samle informasjon om Skedsmo, Sørum og Fet kommuner på ett og samme sted. Lillestrømlivet skal være en portal for deg som søker informasjon om Lillestrømregionen. Vi er stolte av regionen vår, og vil vise den fram!

Skedsmo kommune er en av landets største besøkskommuner, og har hatt behov for en nettside i arbeidet med profilering, omdømmebygging og næringsutvikling. Fra 2020 blir de tre kommunene Sørum, Fet og Skedsmo slått sammen til Lillestrøm kommune. Vi jobber derfor for å synliggjøre hele Lillestrømregionen. Nettsiden skal være et supplement til de kommunale nettsidene. 

 

Nettsiden vil blant annet inneholde informasjon om kultur, byutvikling, næringsliv, forskningsmiljøet på Kjeller, handel, restauranter og uteliv, events og opplevelser.

 

Siden skal skape lokal stolthet og synliggjøre Lillestrømregionens kvaliteter overfor regionale, nasjonale og internasjonale målgrupper, og bidra til økt verdiskapning for virksomhetene i regionen.

 

Artiklene skal speile en spennende, urban og positiv holdning til virksomhet som foregår i Lillestrømregionen.

 

Organisering

Nettsiden eies og driftes av Kry & Co AS, som eies av Kilde Holding AS (Lill-Torunn Kilde), Createurene AS (Rino Larsen) og Knips (Anne Merete Rodem).
Med oss på laget har vi også Lillestrømrådet, som er bredt sammensatt og har medlemmer fra blant annet næringslivet, forskning og utdanning, Skedsmo kommune og kulturlivet i regionen. Vi har også med oss flinke ungdommer fra Lillestrøm videregående skole.

Har du spørsmål til nettsiden, ta kontakt på post@lillestromlivet.no

 

Håper du finner noe du liker på LillestrømLivet!

Tilbake
ANNET INNHOLD