Lillestrøm
© LillestrømLivet Kulturkvartalet med Lillestrøms egen bypark. llustrasjon: HaugenZohar Arkitekter.
© LillestrømLivet Kulturkvartalet med Lillestrøms egen bypark. llustrasjon: HaugenZohar Arkitekter.

Her kommer Lillestrøms nye opplevelsespark

Allerede i 2020 kan Lillestrøm vise fram et kulturkvartal som få andre i Norge kan vise til. Når kulturkvartalet står ferdig vil det være et sted alle kan ha glede av.

Etter mange år med ideer, tanker og prosjekter er drømmen om å gjøre Kirkegata om til et kulturkvartal snart i boks.

Den gamle verneverdige bebyggelsen og nye bygg vil skape en stor mulighet og attraksjon for Lillestrøm. Lillestrøm kultursenter er allerede en viktig kulturressurs for kommunen og regionen. Nå vil det få selskap av et nytt bibliotek, nybygget til Akershus kunstsenter, en kulturfabrikk for ungdom, og en ny bypark.

– Tanken er at kulturkvartalet skal bli en inngang til byen. Urbane kvaliteter løftes flere hakk og opplevelser blir lett tilgjengelig. Innbyggerne våre ønsker kulturtilbud og det vil vi å gi dem, sier en stolt Anne-Berit Haavind, kommunaldirektør for kultur i Skedsmo kommune.

Lett å komme hit

Kulturkvartalet vil være perfekt lokalisert ved siden av kollektivknutepunktet, som er togstasjonen og bussterminalen. I Skedsmo kommunes Samferdselsplan ligger det dessuten inne at det skal bygges en liten gateterminal i Jonas Lies gate, slik at bussene kommer enda nærmere. Dette er planlagt realisert innen sommeren 2019. Det er også et ønske om å gjøre Kirkegata om til en gågate i framtida.  

Brikkene faller på plass

Det nye bygget til Akershus kunstsenter og byparken skal stå klart allerede om to år, midt i hjertet av det nye kulturkvartalet.

- Kunstsenteret skal ikke bare vise fram samtidskunst, men også huse andre aktiviteter. Vi får et større visningsrom. I tillegg skal vi ha et auditorium og workshoprom for barn. Det gjør at vi kan ha langt flere arrangementer. Skoleklasser kan komme på besøk og vi kan samle elever og barn til flere aktiviteter, forteller Rikke Komissar, direktør for Akershus kunstsenter.

© LillestrømLivet  – Det har vært en lang affære. Nå føles det helt ufattelig at vi har fått det til. Det å få et egnet bygg har lenge vært en drøm, sier Rikke Komissar, direktør for Akershus kunstsenter. Foto: Skedsmo kommune.

Nye funksjoner

Allerede i dag holder kunstsenteret foredrag i kunsthistorie. Det nye kunstsenteret vil gi enda større muligheter for den type foredrag.

Målet er at kunstsenteret nå skal bli mer tilgjengelig og appellerende.

– Ute vil det være en flott, lyssatt park og inne skal vi ha en kafé. Der skal det være lav terskel for å komme innom. Vi håper at vi skal kunne fylle bygget med noe helt spesielt, noe som Lillestrøm i dag mangler, sier Komissar.

Se hva som skjer i dag på Akershus Kunstsenter.

Plass til ungdommen

Huset bygges og eies av kommunen, men leies ut til kunstsenteret via fylkeskommunen. Etter det står kulturfabrikken for tur i Kirkegata 10. Det skal være et lavterskeltilbud for ungdom, hvor de både kan få utløp for sin kreativitet og møte andre.

– Her skal ungdommen styre mye av tilbudet selv, men vi bidrar med instruktører og gode ungdomsarbeidere. Dette ferdigstilles når kunstsenteret og byparken står ferdig, sier Anne-Berit Haavind, kommunaldirektør for kultur.


Den siste delen i puslespillet er Kvartal 1, hvor både det nye biblioteket og musikk- og kulturskolen skal inn. Det er i tillegg tegnet forslag til dans- og øvingshotell, men bygget er ennå ikke regulert.

Bibliotek i byen

Da Anett Kolstad begynte som biblioteksjef i kommunen for to år siden ble hun nærmest kasta rett inn i forprosjektet for å se hva et nytt bibliotek skulle inneholde. 

– Vi håper å knytte nærmere til oss lag og foreninger, så de kan bidra med egne arrangementer, sier Kolstad.

Det nye biblioteket vil også være tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid, et konsept som snart skal testes ut i biblioteket på Strømmen.

Biblioteket er også en møteplass for innvandrere. Derfor håper Kolstad å få til en informasjonstjeneste i samarbeid med andre, som kan bidra til veiledning for denne målgruppa.

Siden bygget ikke er regulert og ferdig utformet er det vanskelig å si så mye om det fysiske rommet, men uttrykk som «selvbetjening» og «digitalt» vil stå sentralt. I tillegg til alt et tradisjonelt bibliotek skal inneholde.

 – Det skal være et godt sted for innbyggerne. Et godt sted å være og lære, sier Kolstad. Hun forteller også at innbyggerne selv skal involveres i neste runde for å høre hva de ønsker i et bibliotek.

© LillestrømLivet -Akershus kunstsenter kan stå ferdig allerede om to år. Illustrasjon: HaugenZohar Arkitekter.
Tilbake
ANNET INNHOLD