Lillestrøm
LillestrømLivet. Trine Myrvold Wikstrøm er den første ansatte i Lillestrøm kommune og blir den aller første rådmannen. Hun er nå prosjektleder for arbeidet med sammenslåingen av Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. Foto: Kjell Arne Jørgensen, Skedsmo kommune.
LillestrømLivet. Trine Myrvold Wikstrøm er den første ansatte i Lillestrøm kommune og blir den aller første rådmannen. Hun er nå prosjektleder for arbeidet med sammenslåingen av Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. Foto: Kjell Arne Jørgensen, Skedsmo kommune.

Nå bygger vi Lillestrøm kommune

1. januar 2020 blir Fet, Skedsmo og Sørum til Lillestrøm kommune. 85.000 innbyggere sørger for at dette blir en av landets største kommuner. Vi møtte hun som leder arbeidet med å forme den nye kommunen.

Å slå sammen tre kommuner til én er en krevende og omfattende prosess. Den første ansatte i Lillestrøm kommune er prosjektleder og kommende rådmann, Trine Myrvold Wikstrøm. Hun har ansvaret for å lede det administrative arbeidet, sammen med fellesnemnda som har det politiske ansvaret frem mot sammenslåingen. Fellesnemnda består av 16 politikere fra de tre kommunene.


Unik mulighet
Å bygge en ny kommune krever en solid laginnsats. Nå er det satt ned en rekke prosjekter som spenner over alle tjenesteområdene. Deres oppgave er å finne og videreutvikle de beste løsningene for den nye kommunen. Per i dag består dette arbeidet av ni administrative delprosjekter og to politiske. Dette er igjen delt opp i rundt 50 arbeidsgrupper.

- De ansatte i de tre kommunene har lang og erfaring med å tilby gode tjenester til innbyggerne og gjør en kjempegod jobb i prosjektarbeidet. Nå har vi en unik mulighet å ta med oss det beste fra de tre kommunene når vi skal bygge Lillestrøm kommune, sier Trine Myrvold Wikstrøm.


Hverdagen blir som før
Hun tror ikke en innbygger vil merke så mye til at de tilhører en ny kommune fra 1. januar 2020.

- I det daglige tror jeg ikke innbyggerne vil merke så mye til det. Vi som innbyggere, har i hovedsak vår identitet og tilknytning til stedet vi bor på, fremfor kommunen vi bor i. Det er i nærmiljøet skolene, barnehagene og mange av de andre tjenestene som kommunen gir ligger, og her vil innbyggere flest ikke merke noen forandring, sier hun.

 
Kommunesenteret blir i Lillestrøm
Innbyggerne i Fet og Sørum vil merke at kommunesenteret vil være i Lillestrøm. Her vil rådhuset ligge. Ordføreren, rådmannen og store deler av administrasjonen vil sitte der.
Noen av de ikke stedbundne tjenestene, som f.eks. barneverntjenesten, vaskeritjenestene, kjøkkentjenestene og noen spisskompetansemiljøer vil bli lokalisert andre steder enn i dag. Det er ikke tatt standpunkt til hvor de forskjellige tjenestene skal lokaliseres ennå.


En attraktiv kommune med sterkere stemme
I tillegg til at kommunesenteret flyttes, mener Myrvold Wikstrøm at innbyggerne vil oppleve en stor og viktig forskjell.

- Lillestrøm kommune vil i kraft av sin størrelse få en større påvirkningskraft og en sterkere stemme mot nasjonale myndigheter. Det er viktig i kampen for å få statlige midler til eksempelvis infrastruktur og kollektivtilbudet i Lillestrøm kommune, sier hun.

Tilbake
ANNET INNHOLD