Lillestrøm
960 ører som ligger utover på en furumo i Bardufoss lytter etter atomprøvesprengninger, og mye annet. Foto: NORSAR.
960 ører som ligger utover på en furumo i Bardufoss lytter etter atomprøvesprengninger, og mye annet. Foto: NORSAR.

Norges superører overvåker verdensfreden

På en furumo i Bardufoss i Troms ligger 960 ører utplassert i terrenget. De lytter etter infralyd, som brer seg gjennom atmosfæren. Egentlig ser de ut som dusjhoder... De er plassert der av NORSAR på Kjeller.

"Dusjhodene" er ett av Norges mange bidrag til overvåking av den internasjonale Prøvestansavtalen. De små ørene fanger opp bittesmå, pulserende endringer i lufttrykket, forårsaket av infralydbølger. Stasjonen inngår i et internasjonalt nettverk av ulike målestasjoner (321 målestasjoner i 89 land) som inngår i Prøvestansavtalens verifikasjonsregime. I Norge har vi seks ulike stasjoner.


Fire typer teknologier

Målestasjonene verden over må kunne fange opp signaler fra underjordiske atomprøvesprengninger, så vel som eksplosjoner i vann og i atmosfæren. Det anvendes fire teknologier: Seismiske stasjoner for underjordiske sprengninger, hydroakustiske lyttesystemer for overvåking av verdenshavene, og målestasjoner for infralyd og radioaktivitet primært for atmosfæriske sprengninger.  


Kan varsle tsunamier
Dataene fra målestasjonene rundt i verden kan også utnyttes til sivile og humanitære formål. Dataene fra noen av de seismiske og hydroakustiske stasjonene kan brukes til tidlig varsling av tsunamier.

...eller askeskyer
Data fra infralydstasjoner kan brukes til varsling av vulkanutbrudd og mulighet for askeskyer som kan true luftfarten.

...eller kjernekraftulykker.
Målestasjoner for radioaktivitet kan brukes til kartlegging av radioaktiv spredning, som for eksempel etter ulykken ved kjernekraftverket Fukushima i Japan i 2011.

© LillestrømLivet Ganske utrolig at et "dusjhode" kan høre lyder som befinner seg langt opp i atmosfæren når det ligger med "øret mot jorda".
Foto: Lill-Torunn Kilde.

Kan høre ulykker
I tillegg har seismiske- og infralyddata i flere tilfeller blitt brukt til å kartlegge industrielle ulykker, fly- og ubåtulykker. Den mest kjente av disse er havariet av den russiske ubåten Kursk i Barentshavet i august 2000.


15 tonn sprengstoff i lufta

Like før jul i 2013 registrerte de 960 ørene i skogen i Bardufoss et smell som slo godt ut på registreringene. 40 mil unna, ved Drevja i Nordland, gikk en lastebil i lufta med 15 tonn sprengstoff. Stasjonen har også registrert meteorer.
960 ører får med seg det meste.


Verdensledende

Stasjonen i Bardufoss er designet og etablert av NORSARs tekniske og vitenskapelige stab, i tett samarbeid med Prøvestansavtalens organisasjon i Wien. NORSAR har en unik kompetanse innenfor seismologi og infralyd, som gjør organisasjonen blant de ledende i verden i forhold til å lytte til jordens og atmosfærens bevegelser.

 

 

  • #forskning
Tilbake
ANNET INNHOLD