Lillestrøm
DRØMMETOMTA: – Dette er rimelig spesielt, sier daglig leder i Øie Eiendomsutvikling AS, Ronny Engebretsen, som synes det er moro at Fetsund Batteri blir synlig for nye generasjoner ved Gardertoppen Panorama. Eiendomsmegler Kristin Pettersen i Privatmegleren Lillestrøm, som selv kommer fra Fetsund, forteller at dette alltid har vært hennes drømmetomt.
DRØMMETOMTA: – Dette er rimelig spesielt, sier daglig leder i Øie Eiendomsutvikling AS, Ronny Engebretsen, som synes det er moro at Fetsund Batteri blir synlig for nye generasjoner ved Gardertoppen Panorama. Eiendomsmegler Kristin Pettersen i Privatmegleren Lillestrøm, som selv kommer fra Fetsund, forteller at dette alltid har vært hennes drømmetomt.

Nytt boligprosjekt bringer Fetsund Batteri frem i lyset

– Dette er på mange måter et spesielt prosjekt. Her får du både en spektakulær utsikt og historie med på kjøpet. 

LANDLING, MEN NÆRT BYEN: Ronny Engebretsen i Øie Eiendomsutvikling AS, Ronny Engebretsen, og eiendomsmegler Kristin Pettersen i Privatmegleren Lillestrøm kan ikke få fullrost beliggenheten til Gardertoppen Panorama nok. 

– Se her, er det ikke fantastisk? Jeg blir ikke lei av denne utrolige utsikten, sier Ronny Engebretsen i Øie Eiendomsutvikling AS og peker begeistret nedover Glomma og Øyeren, som akkurat nå ligger badet i morgendis og sommersol.

LANDLIG, MEN NÆRT BYEN: Det er kun 10 minutter til Lillestrøm med tog, buss eller bil. 

Sammen med eiendomsmegler Kristin Pettersen i Privatmegleren Lillestrøm har han tatt stilling i det gamle batteriet ved det nye boligprosjektet Gardertoppen Panorama og skuer utover åser, skog og vann så langt øyet kan se. Kanonene på Fetsund Batteri er for lengst borte, men det buede anlegget, kanonstillingene og den spennende historien er godt bevart.

INNTAR STILLING: Batteriet er utformet som en lang bue med et lavt brystvern med ammunisjonsnisjer og grunne dekningsgroper for mannskapet. 

At dette forblir slik, var en forutsetning for at kommunen tillot boligprosjektet som nå reiser seg på åskammen rett bak det fredede, militærhistoriske kulturminnet på Gardertoppen i Fetsund. 


Historiker Thomas Støvind Berg ved Fetsund Lenser, tror at en forsiktig utbygging i området kan bidra til å gi økt oppmerksomhet til batteriet og dets historie.

– Jeg mener det er svært viktig å bevare denne og andre stillinger som et historisk vitnesbyrd om en tid som i dag er vanskelig for folk å fatte: At Norge kunne komme i krig med Sverige! Jeg mener det i og for seg ikke er noe i veien for å bygge i området bak batteriet, så lenge det bygges på en slik måte at batteriets siktelinjer mot Glomma ikke blir forringet. En økende interesse for historien rundt Fetsund batteri vil bare være flott! sier Støvind Berg. 

UTROLIG UTSYN: Aktive mennesker i 50-årene har allerede sikret seg 35 av de 55 tilgjengelige leilighetene. 

Kapret drømmetomta
Her er byggingen av 55 flotte leiligheter godt i gang. 35 av dem er allerede solgt – og det til en litt overraskende kjøpergruppe, mener Engebretsen.


– Kjøpergruppen er yngre enn det vi tradisjonelt ser. De fleste som flytter inn her, er aktive mennesker i 50-årene, som flytter fra dyre eneboliger til praktiske leiligheter i landlige omgivelser. Ikke alle ønsker å bo i en leilighet i en stor, sentrumsnær blokk i Lillestrøm. Her er det kun tre og fire etasjer, luftig og enormt gode solforhold.

– I tillegg er det bare 10 minutter med bil, buss eller tog til Lillestrøm, og det vet vi mange verdsetter høyt, sier eiendomsmegler Kristin Pettersen, som forteller at det i forbindelse med prosjektet vil etableres en ny gangveiforbindelse direkte de 5-600 meterne til Fetsund stasjon.

FLOTTE UTEOMRÅDER: På Gardertoppen Panorama kan du velge mellom leiligheter som har markterrasser, balkonger og takterrasser med flott panoramautsikt.
LYST OG LUFTIG: Bilder til inspirasjon - slik kan det gjøres! 

Kristin Pettersen er selv fra Fetsund og kan ikke få fullrost beliggenheten nok.
– Dette har alltid vært selve drømmetomta og det går ikke an å beskrive utsikten. Den må oppleves, og jeg gleder meg til å høre tilbakemeldingene fra de som flytter inn om et par år. Dette er nasjonalromantikk på sitt beste.

PÅ HISTORISK GRUNN:  Eiendomsmegler Kristin Pettersen fra Privatmegleren Lillestrøm og Ronny Engebretsen, daglig leder hos ØIE Eiendsomsutvikling AS. 

BATTERIET BEMANNET MED 1450 MANN
Fetsund batteri, eller Fetsundbatteriet, er en batteristilling i Fetsund i Akershus, på høyden vest for Fetsund stasjon. Som ledd i en opprustning av Norge og Glommenlinjen i årene frem mot 1905, ble det i Fetsund anlagt et batteri for fire Ehrhard 7,5 cm og fire Cockerill-Nordenfelt M/1904 10,5 cm feltkanoner fra Posisjonsartilleriet. Anlegget ble påbegynt i desember 1898 og sto ferdig i april 1900. Underlagt Fetsund batteri ble det i samme tidsrom bygget et fremskutt batteri, Høgås batteri ved Fjellsrud. Batteriet er utformet som en lang bue med et lavt brystvern med ammunisjonsnisjer og grunne dekningsgroper for mannskapet. Bak batteriets venstre fløy sto et mindre ammunisjonshus. Dette er nå borte. Fra batteriet er det vid utsikt over Fetsund sentrum og østsiden av Glomma.

13. september 1905 ble det gitt ordre om mobilisering og Fetsund og Høgaas batterier ble bemannet med 1450 mann fra Valdres linjebataljon og en eskadron landstormdragoner. Dette er eneste gang batteriet har vært mobilisert.

Batteriets formål var å hindre fremrykning sørover fra Sørumsand eller nordover fra Fjellsrud og kryssing av Glomma over Fetsund kombinerte jernbane- og veibru. Den gang var dette de to eneste veiene østfra. Kompveien fra Aurskog ble etablert på 1960-tallet som en kompensasjon for at Tertitten ble lagt ned.


I skjul bak høydedraget er det flere lagerbygninger tilknyttet batteriet. Her finnes kanonskur, ammunisjonsskur, et depotskur og et telthus, som ble flyttet hit fra Enebakk kirke i 1907.

 

Anlegget ble under krigen 1940-45 brukt av tyskerne som lager for flybensin. De tyske vaktsoldatene ble forlagt på Vilberg gård som ligger mellom batteristillingen og depotleiren. Underoffiserene ble innkvartert i 2. etasje i hovedhuset og de menige i et mindre hus nord på tunet. Til venstre ved porten til depotleiren finnes grunnmuren til en mindre bygning. Ut fra utførelsen kan dette ha vært et vakthus fra tyskernes tid. Håndvåpen, hesteutstyr og gjenværende kanoner i kanonskuret forsvant også i samme tidsrom.


Fetsund batteri er fredet av Riksantikvaren, med denne begrunnelsen: Anlegget på Fetsund har vesentlig militærhistorisk interesse på grunn av batteriets rolle i et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden, har symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen. Etablissementet er videre interessant fordi det er bevart bygninger for lagring av kanoner i tilknytning til batteriet, noe som er sjeldent ved de enkle grensebefestningene. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden vurderes som en viktig gruppe militærhistoriske kulturminner i en nasjonal sammenheng. Vernet omfatter alle spor etter militær aktivitet innenfor angitt område.

Tilbake
ANNET INNHOLD