Lillestrøm

Om oss

Nettsiden du nå er inne på er resultatet av flere års arbeid for å samle informasjon om Skedsmo, Sørum og Fet kommuner på ett og samme sted. Lillestrømlivet skal være en portal for deg som søker informasjon om Lillestrømregionen. Nettsiden skal være et supplement til de kommunale nettsidene.

Skedsmo kommune er en av landets største besøkskommuner, og har hatt behov for en nettside i arbeidet med profilering, omdømmebygging og næringsutvikling. Fra 2020 blir de tre kommunene Sørum, Fet og Skedsmo slått sammen til Lillestrøm kommune. Vi jobber derfor for å synliggjøre hele Lillestrømregionen.

 

Nettsiden vil blant annet inneholde informasjon om kultur, byutvikling, næringsliv, forskningsmiljøet på Kjeller, handel, restauranter og uteliv, events og opplevelser.

 

Siden skal skape lokal stolthet og synliggjøre Lillestrømregionens kvaliteter overfor regionale, nasjonale og internasjonale målgrupper, og bidra til økt verdiskapning for virksomhetene i regionen. Artiklene skal speile en spennende, urban og positiv holdning til virksomhet som foregår i Lillestrømregionen.

 

Organisering

Skedsmo kommune har bevilget støtte til opprettelse av nettsiden med Kunnskapsbyen Lillestrøm som støtteformidler. Kunnskapsbyen Lillestrøm har benyttet Kry & Co AS til å utvikle siden, deretter er det Kry & Co AS som eier og drifter nettstedet, med all tilhørende aktivitet.


Med oss på laget har vi også Lillestrømrådet, som er bredt sammensatt og har medlemmer fra blant annet næringslivet, forskning og utdanning, kommunen og kulturlivet i LillestrømKry & Co AS eies av selskapene Createurene AS og Knips. 

 

Håper du finner noe du liker på LillestrømLivet!

Tilbake
ANNET INNHOLD