Lillestrøm
Kraftverket fra 1922 ble oppgradert med seks nye aggregater mellom 2010 og 2016 og kan nå produsere 27 prosent mer fornybar vannkraft. Foto: Akershus Energi
Kraftverket fra 1922 ble oppgradert med seks nye aggregater mellom 2010 og 2016 og kan nå produsere 27 prosent mer fornybar vannkraft. Foto: Akershus Energi

På innsiden av et historisk vannkraftverk

– Det er disse ungdommene som er fremtidens beslutningstakere. Da er det flott at de kan få en dag der de kan se og lære om energi, klima og miljø, sier lærerstudent Therese Dyrdal.

Hun, og medstudent Ronja Hovland fra Oslo Met, er ute i praksis og følger læreren og elevene til Akershus Energis kraftverk på Rånåsfoss i Sørum kommune.

Lærerstudentene Ronja Hovland (t.v.) og Therese Dyrdal fra Oslo Met er imponert over opplegget for tiendeklassingene som besøker Rånåsfoss kraftverk. Foto: Akershus Energi 

7000 elever årlig

Hvert år besøker 7000 tiendeklassinger, fra hele Akershus fylke, kraftverket ved Glomma. Der får de omvisning i tre generasjoner kraftverk der det eldste er fra 1922, de får et foredrag om energi, klima og miljø, og en kunnskapskonkurranse i utstillingen over tre etasjer. Student Ronja Hovland var her også som tiendeklassing i 2012. Det gjorde inntrykk.

Elevene får lære om lokal, fornybar energiproduksjon og bevisstgjøres om utfordringer knyttet til energi, klima og miljø. Foto: Akershus Energi 

– Jeg husker det svært godt, sier Ronja. –Den gang var jeg her som elev, og fikk en spennende og interessant dag. Nå ser jeg opplegget med pedagogiske briller. Opplegget på Rånåsfoss er visuelt og gjør det enklere å forstå hvordan et kraftverk virker, og det gjør det enklere å forstå det som formidles og det man leser.


– Dette er et opplegg der elevene blir inkludert i foredraget gjennom ulike spørsmålsstillinger, og hvor de blir aktivisert i en kunnskapskonkurranse, legger Therese til.

I tillegg til besøk på Rånåsfoss, som vi ser bilde fra her, har Akershus Energi også skolebesøk i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Akershus EnergiPark er et av Europas mest moderne fjernvarmeanlegg, og fikk hederlig omtale av FNs Klimapanel i sin rapport om fornybare energikilder i 2011.

Ett av Europas mest moderne

I tillegg til opplegget på Rånåsfoss har Akershus Energi også et tilbud til elevene i videregående skole i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. Elevene får lære om lokal, fornybar energiproduksjon og bevisstgjøres om utfordringer knyttet til energi, klima og miljø. Elevene får i tillegg omvisning på fjernvarmeanlegget, der de får se Norges største solvarmeanlegg, flislageret og forbrenningsovnene for bioenergi.

  • #lillestrøm
  • #næring
Tilbake
ANNET INNHOLD