Lillestrøm

PROA Lillestrøm

Megling skal være en investering – ikke en kostnad. En god megler skal sørge for at det ligger en merverdi i å gjøre ting på rett måte slik at det ikke bare er gratis å bruke megleren. Det skal være lønnsomt.

Befaring

Befaringen er som regel første gang megleren får mulighet til å se eiendommen din. Da er det viktig å sette av tilstrekkelig med tid slik at megleren får en grundig og god gjennomgang av eiendommen og får dannet seg et riktig bilde av hva som skal selges og hvem som presumptivt er den mest aktuelle kjøpegruppen. Denne befaringen sammen med den tekniske beskrivelsen i boligsalgsrapporten, som tas av en ekstern takstmann, danner grunnlaget for beskrivelsene i prospektet og annonsene. De utgjør, sammen med de opplysningene megler innhenter fra offentlige organ, grunnlaget for varedeklarasjonen som kjøper avgjør kjøpet på bakgrunn av. Det er viktig å overlevere alle relevante dokumenter og informasjon til megler. I det første møte vil megler sette stor pris på om du har klart følgende:

  • Forsikringsdokument med selskap og polisenummer
  • Siste regning på kommunale avgifter
  • Bekreftelse på ligningsverdi
  • Ev. tegninger på eiendommen
  • Dokumenter fra fagfolk som har utført arbeid på eiendommen i nyere tid, spesielt bad og våtrom

Befaringen danner også grunnlaget for meglers verdivurdering av eiendommen.

Verdivurdering

Megler utarbeider en verdivurdering som baserer seg på prisutvikling, snittpriser for området, kvaliteter, alder og slitasje, beliggenhet, markedsbalanse og en del andre faktorer. Prisvurderingen skal gjenspeile meglers oppfatning av hva som regnes som et forholdsvis sikkert prisnivå.


Oppdragsinngåelse / Strategiprosess

Oppdraget skal formaliseres i et standard oppdragsskjema. I dette skal man beskrive kostnadsnivå og hvilke elementer som utgjør dette. Selger skal avgi egenerklæring knyttet til eiendommens tilstand.

Eiendomsmegling er komplekst og balanserer mellom en del ulike fagområder. En god megler er bevisst de viktigste økonomiske prinsippene om prisdannelse og kjenner eiendomsmarkedet i sine områder. I tillegg er megleren juridisk skolert innenfor sitt fagfelt slik at alle relevante bestemmelser hensyntas. Megleren skal kunne mye om presentasjon og markedsføring, i tillegg til å være god på forhandlinger og forstå menneskers behov. Når eiendommen skal lanseres i markedet er det mange meglere som tror at det er en kald prosess der man beskriver eiendommen, annonserer og ser hva som skjer. Vi mener at ulike mennesker har ulike grunner til å handle eller la være. Verdidriverne må synliggjøres i alt materiell som produseres. En strategiprosess må basere seg på hvem megleren tror eiendommen passer best for, deretter settes prisen. Strategien megler legger er avgjørende for å finne den rette kjøperen, stimulere han eller hennes vilje maksimalt og dermed oppnå den beste prisen. Rett kjøper skal ha de rette grunnene til å betale for eiendommen. Megler skal ta deg med igjennom denne analysen og sannsynliggjøre resultatet etter prosessen. Husk at en rasjonell vurdering kun gir mange kjøpere som er villig til å betale samme pris. Den emosjonelle vurderingen derimot, gjør at opplevelsen av verdi blir ulik og den rette kjøperen føler seg hjemme. En forelskelse kan skje også mellom kjøper og eiendom. Vår jobb er å sørge for at dette møtet finner sted.


Klargjøring

Vi benytter profesjonelle fotografer til å gjennomføre fotograferingen. Du må forberede til fotografering slik at bildene blir så bra som mulig. Megler hjelper til med rådgivning i forkant av dette. I tilfeller hvor det er større operasjoner som skal foretas så anbefaler vi å benytte en profesjonell stylist. Vi mottar alle bildene til korrektur dagen etter at fotograferingen er gjennomført.

Vi benytter takstmenn for å utarbeide boligsalgsrapport på alle eiendommer vi selger. Vi innhenter all relevant informasjon i forhold til offentlige reguleringer, godkjennelser, byggesak og fra grunnboken.

Når alt materiell er innhentet lager vi utkast til materiell. Annonser, prospekt og annet gjøres klar til korrekturlesning.


Godkjenning

Alt materiellet gjennomgås og optimaliseres

Megler og selger går igjennom alt produsert materiell og sikrer at opplysningene er korrekte og at all relevant informasjon er del av materiellet. Et trygt salg forutsetter at kjøperne får en full oversikt over alle sider ved en eiendom slik at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig. I andre tilfeller kan man risikere prosess etter salg. Eksempelvis reklamasjoner.


Markedsføring

Materiellet offentliggjøres i alle avtalte kanaler. Normalt er det et minimum at man annonserer i aviser samt tradisjonelle nettannonser, i tillegg til våre unike målstyrte digitale annonser, Protreff. Det er også vanlig å benytte direkte markedsføring til postkasser i nærområdet.


Visning

Megler gjennomfører visning og utarbeider interesselister som grunnlag for oppfølgning. Visningen er ofte første gang interessentene får treffe selger og oppleve eiendommen de er interessert i på nært hold. De har sett den i avisannonser, på nettet og kanskje i prospektet, men de kommer for å oppleve den med alle sanser. Presentasjonen er derfor særdeles viktig og vi mener at det vil være naturlig å legge en stor innsats ned i et så godt førsteinntrykk som mulig. Vi vet at de første minuttene er usedvanlig viktige. På visningen skal interessentene gjøre seg kjent med eiendommen og ofte er det en fordel at de treffer selger. Selger har i de fleste tilfeller en grundigere kunnskap om eiendommen og kan gi svar både på spørsmål knyttet til historikk og annet som er av betydning for interessentene.


Oppfølging

Interessentene følges opp og det avklares om det er noe som er usikkert eller eventuelle spørsmål knyttet til finansiering, overtakelser eller kjøpsprosessen.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD