Lillestrøm
Sandra Norrbin / Snorre Ytterstad

Velkommen til åpning fredag 5. april kl. 19–22, når vi åpner dørene til to nye utstillinger. Denne gangen er vi glade for å ønske velkommen til to separatutstillinger med henholdsvis Sandra Norrbin og Snorre Ytterstad.

2019-04-05T17:00:00.0000000Z 2019-04-05T17:00:00.0000000Z

Sted: Akershus Kunstsenter - Vis kart

Tidspunkt: 2019-04-05T17:00:00.0000000Z 2019-04-05T20:00:00.0000000Z

2019-04-05T17:00:00.0000000Z 2019-04-05T17:00:00.0000000Z

Sandra Norrbin / Snorre Ytterstad

Velkommen til åpning fredag 5. april kl. 19–22, når vi åpner dørene til to nye utstillinger. Denne gangen er vi glade for å ønske velkommen til to separatutstillinger med henholdsvis Sandra Norrbin og Snorre Ytterstad.

Til tross for at det er snakk om to ulike utstillinger, så kan noen fellestrekk spores mellom kunstnerne.

Både Sandra Norrbin og Snorre Ytterstad jobber med stedsrelaterte installasjoner, og begge uttrykker seg i et abstrahert, dempet og konseptuelt uttrykk.

Både Ytterstad og Norrbin anvender hverdagslige objekter i nye sammenstillinger, og det er med et lekent blikk de har markert seg på kunstfeltet.


SANDRA NORRBIN (f. 1976) jobber ofte med monumentale stedsspesifikke installasjoner, der romlige volumer bygges opp av ulike materialer, ofte funnede gjenstander.

I 2016 presenterte hun for eksempel et stort furutre opp ned utenfor Oslo Sentralstasjon, og i 2009 fylte hun Galleri F 15 med sagflis. Til utstillingen i Akershus Kunstsenter har Norrbin hentet ut ribbevegger fra gamle gymsaler til videre bearbeiding. Norrbin har i lengre tid vært opptatt av materialer som på ulike måter har blitt sammenpresset, stablet eller lagret oppå hverandre – en interesse som i møte med gymsalene har tatt en ny vending der møte mellom harde, kantede elementer og myke føyelige materialer danner hovedfortellingen.


Norrbins utstilling har fått tittelen Slottet, og brer seg ut i kunstsenterets første etasje.

På et generelt nivå symboliserer et slott en opphøyet makt, og sett i forhold til en gymsal kan man også mene at det finnes en maktfordeling som utspiller seg i gymsalen, både elevene imellom, og mellom lærer og elev.

Selv om dette ikke er noe hovedpoeng for Norrbin, kan det være en mulig inngang til hennes installasjon.En annen viktig referanse for Norrbin selv, er Franz Kafkas roman med samme tittel.

Romanen er en tvetydig fortelling om landmåleren K som har blitt tilkalt til slottet, men som aldri når frem dit for å fullføre det oppdraget han mener han har fått.


Historien kan oppleves absurd, men likevel realistisk i alle sine presise detaljer. Hovedpersonen er tilsynelatende låst i en situasjon, og han kjemper for å finne sin vei ut av uføret.

Materialene som er anvendt i utstillingen – ribbevegger og matter – er materialer som kan gi kroppslige assosiasjoner og erfaringer. Ribber holder gjerne noe oppe eller de danner et system, og mattene som Norrbin har anvendt føyer seg inn i ribbene og tilpasser seg i så måte den gitte strukturen som ribbeveggene definerer – eller de forsøker i alle fall.


Sånn sett oppstår en mulig parallell mellom installasjonen til Norrbin og referansen til Kafkas roman Slottet, som samlet sett kan danne et bilde på alle samfunnets rigide systemer som man som menneske prøver å navigere seg gjennom.

Tidvis kan man oppleve seg låst i en situasjon, offer for en større makt enn en selv, eller at man ikke helt finner sin plass i et rigid system, der grensen mellom orden og kaos fremstår som vag og utydelig.


SNORRE YTTERSTADs (f. 1969) arbeider beskrives ofte som en utforskning av verdisystemer i og utenfor kunstrommet, der en leken og formal problematisering av skulptur og objekt kan inneholde humor så vel som dypt alvor.

Et kjennetegn ved utstillingene til Ytterstad er at de ofte består av til dels ganske minimale intervensjoner i de ulike visningsrommene: Et kronestykke kilt fast i veggen, en åpen luke i taket, eller tynne stålvaiere trukket på tvers av rommet.


Ytterstad arbeider først og fremst med skulptur og objekt med fokus på strukturer eller konstruksjoner.

Utgangspunktet er ofte «readymades» der konkrete funksjoner ved objekter utforskes, modifiseres eller transformeres.


Ytterstads arbeider har ofte også noe absurd ved seg, der en konkret prosess settes i gang og skaper en situasjon som kan leses på flere måter.

Siden 2016 har Ytterstad utforsket muligheten til å inkorporere kunstig intelligens (såkalt A.I.) i sine arbeider.

Via et kunstprosjekt han gjorde for KORO og et påfølgende opphold ved Høgskulen på Vestlandet, har han «trent» en maskin-lærings-modell som er inspirert av og basert på buekorps- og militærtromming (såkalt «military cadence» – rytmisk slag eller takt brukt ved marsj).


De mange undersøkelsene han har gjort danner utgangspunkt for et objekt- og lydarbeid som er sentralt i utstillingen Natt, som vises i kunstsenterets andre etasje.

Verket har også en formmessig referanse til Per Kroghs kjente maleri Granaten fra 1916.


Situasjonen som utfolder seg i salene kan potensielt leses på ulike måter, og ser vi arbeidene i lys av en større kontekst, så bærer de kanskje også hint om samtidas militære opprustning og krigføring, noe som også var et av flere underliggende temaer i utstillingen Ytterstad viste ved Kunstnerforbundet i 2018.


Ser vi til utstillingstittelen Natt, peker også den mot flere mulige innfallsvinkler.

Helt konkret viser tittelen til en serie fotografier av kunstneren sovende på en sofa – tilfeldige fotografier tatt av Ytterstads samboer Ingvild Holm, som aldri var tenkt inn i noen kunstnerisk sammenheng.


For Ytterstad ga imidlertid bildene assosiasjoner til kunstneren Mladen Stilinovics verk Artist at Work (1978), som er en serie svart/hvitt fotografier der vi ser kunstneren i varierende stadier av søvn.


Serien er en demonstrasjon av Kasimir Malevitsj

tekst Latskap – menneskehetens virkelige sannhet (1921).


I teksten kritiserer Malevitsj kapitalismen fordi den bare muliggjør det å være lat for et lite antall kapitalister, samtidig som han også kritiserer sosialismen fordi bevegelsen vektla arbeid heller enn latskap.


Fotografiene kan også ses som en parafrase over Ytterstads verk Schlafen gegen recht (2001), og understreker på den måten en lek med hva bildene er: en «offentliggjøring av det private», som i Ytterstads univers kan snus på hodet til «privatisering av det offentlige».


I motsetning til Stilinovics iscenesatte fotoserie av den innadvendte, mediterende og sovende kunstneren, viser Ytterstads serie rå, private snapshots av en kunstner som har kollapset på sofaen, omgitt av nettbrett, mobiltelefon eller datamaskin.


***Sandra Norrbin har mottatt prosjektstøtte fra Billedkunstnernes vederlagsfond, og prosjektstøtte visuell kunst fra Norsk kulturråd. Snorre Ytterstad har mottatt regionale prosjektmidler for visuell kunst.


Takk også til K-H Service AS og Berner AS***

Utstillingene er kuratert av Tor Arne Samuelsen.


Utstillingsperiode: 5. april – 12. mai.

Oppdatert: 2019-03-27T14:47:38.0000000Z

  • #kultur
  • #annet
HVA SKJER Vis mer
Stian Carstensen – Solokonsert

fra 2020-01-24T19:00:00.0000000Z- 2020-01-24T20:30:00.0000000Z

Fra hillbilly til barokk ...Stian Carstensen ...

Les mer

Cash Commitment // Kulturpuben Lillestrøm

fra 2020-01-25T21:00:00.0000000Z- 2020-01-25T00:00:00.0000000Z

The Ring of Fire is burning når Cash Commitment ...

Les mer

Hobbydag i Lillestrøm

fra 2020-01-26T12:00:00.0000000Z- 2020-01-26T16:00:00.0000000Z

Januar er en fin måned for hobby og sosialt ...

Les mer

Lillestrøms Høyeste Trappeløp

fra 2020-01-30T17:00:00.0000000Z- 2020-01-30T20:00:00.0000000Z

Vi gjentar suksessen fra 2019!

Les mer

Jam

fra 2020-01-30T18:00:00.0000000Z- 2020-01-30T21:00:00.0000000Z

Husbandet vårt, on the Rocks, bistår gjerne ...

Les mer

For The Heart Band // En hyllest til Elvis.

fra 2020-01-31T21:00:00.0000000Z- 2020-01-31T00:00:00.0000000Z

Denne kvelden hyller vi Elvis, med stappfull ...

Les mer