Lillestrøm
Gaia­satellitten med Melkeveien i bakgrunnen. Illustrasjon: ESA/ATG medialab
Gaia­satellitten med Melkeveien i bakgrunnen. Illustrasjon: ESA/ATG medialab

Star Wars-kart med teknologi fra Kjeller

Den europeiske romfartsorganisasjon ESA holder på å lage et detaljert tredimensjonalt kart over Melkeveien. Det skjer blant annet ved hjelp av norsk romfartsteknologi utviklet på Kjeller.

ESAs romteleskop Gaia, ble skutt opp i desember 2013 og startet sine vitenskapelige observasjoner året etter. Så langt har Gaiateleskopet scannet over 1,7 milliarder stjerner.


I september 2016 ble den første «pakken» med data fra Gaia publisert. Den inneholdt posisjon og hastighetsvektor for to millioner stjerner. Det hadde ikke vært mulig uten hjelp fra Kjeller.

 Eystein Thorsvik Sæther (t.v.) og Jørgen Bru foretar den siste testingen før Kongsberg­instrumentet sendes til montering i Gaia­satellitten. Foto: KDA

Som en fotball på Månen

Et instrument utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace på Kjeller er ombord i romteleskopet. Det er en viktig brikke i kartleggingen og posisjonsbestemmelsen av himmellegemene.


– Vår leveranse til Gaia er et instrument som er med på å sikre målenøyaktigheten til teleskopet sier prosjektingeniør Eystein Thorsvik Sæther. Det stilles ekstreme nøyaktighetskrav til disse målingene. Gaia har en vinkelmålenøyaktighet som tilsvarer diameteren av en fotball på Månen – når den observeres fra jorda.


Har du lest om de nye piggdekkene til sykkel?


Forlenger Gaia-toktet

I tillegg til å kartlegge stjernenes posisjoner og bevegelser, måler andre instrumenter hver enkel stjernes lysstyrke, temperatur, gravitasjon og kjemiske sammensetning.


Et stort antall kvasarer, galakser, ekstrasolare planeter og himmellegemer i solsystemet blir også kartlagt. Etter den opprinnelige planen skulle Gaia gjennomføre et femårstokt frem til midten av 2019. ESA vil nå forlenge dette til slutten av 2020. Forskerne kommer til å være opptatt med å analysere dataene fra Gaia i mange år fremover.

Tilbake
ANNET INNHOLD