Lillestrøm
LillestrømLivet: Mange ønsket lykke til under den offisielle åpningen av nye lokaler for Business Lillestrøm. Foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.
LillestrømLivet: Mange ønsket lykke til under den offisielle åpningen av nye lokaler for Business Lillestrøm. Foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Starthjelp for gründere

Gründerne strømmer til Business Lillestrøm for å få rimelige kontorplasser og hjelp til å etablere næringsvirksomhet. I gründerveksthuset i Storgata bobler det av nye ideer og skaperkraft.

Hos Business Lillestrøm kan gründere leie seg inn, få en kontorplass og ta del i et fellesskap for nettverksbygging og kompetansedeling. Leietakerne får også hjelp og støtte til å utvikle forretningsideene sine. De får også praktisk bistand til å etablere virksomheter.


Har hjulpet 60 allerede
Målet er å hjelpe oppstartsbedriftene videre ut i verden, og dermed frigjøre plasser for nye personer som ønsker seg inn i gründerfellesskapet. I løpet av de snaut tre årene fra Business Lillestrøm ble opprettet, våren 2015, har 60 bedrifter vært innom kontorfellesskapet.

I dag er det 34 bedrifter, med tilsammen 47 personer, som holder til hos Business Lillestrøm.

 

Støttespillere med ekspertise

Fire sentrale partnere støtter opp om gründertilbudet hos Business Lillestrøm. Datek Wireless, LillestrømBanken, SLM Revisjon og Advokatfirmaet Økland har alle inngått treårige avtaler som hovedsamarbeidspartnere.

– De er helt sentrale i satsingen vår, sier prosjektansvarlig Kristin Uvaag Tufte, hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.

I tillegg til å yte økonomisk støtte har partnerne også forpliktet seg til å inngå i et kompetanseteam. De får også anledning til å være rådgivere for enkeltgründere. Partnerne ønsker gjennom dette å bidra til å skape mer business i Lillestrøm.

– Vi ønsker å bidra gjennom coaching og mentoring, sier daglig leder Espen Westgaard i Datek, som også er glad for at mange av gründerne satser på teknologi og innovasjon.

 

Etablerertjenesten i samme hus

Business Lillestrøm huser også Etablerertjenesten på Nedre Romerike. Skedsmo kommune har inngått en avtale med Kunnskapsbyen Lillestrøm om drift av denne tjenesten fra 2018 til og med 2020.

– Vi er utrolig glad for at vi har fått til dette, sier administrerende direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Gjennom Etablerertjenesten får nyetablerere på Nedre Romerike blant annet tilbud om gratis kurs og veiledning. Orlund forteller om mange mennesker rundt om i regionen som har gode ideer, men som sliter med alle barrierene de må bryte igjennom før de kan realisere en næringsvirksomhet.

 

 

Tilbake
ANNET INNHOLD