Lillestrøm
Instituttleder Stian Løvold (til høyre i bildet) og utdanningsleder Øivind Kure ønsker et nytt masterprogram i fornybare energisystemer velkommen. Foto: Mette Johnsrud/UiO
Instituttleder Stian Løvold (til høyre i bildet) og utdanningsleder Øivind Kure ønsker et nytt masterprogram i fornybare energisystemer velkommen. Foto: Mette Johnsrud/UiO

Ta en master i fornybar energi på Kjeller

Nå kan du endelig ta en master i fornybare energisystemer på Kjeller. – Jeg er strålende fornøyd med at dette har kommet på plass. Vi har ventet på dette studiet i mange år, og det er svært gledelig at det endelig er en realitet.

Det sier Anita Orlund, administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm om lanseringen av UiO – Institutt for teknologisystemers nye masterprogram i fornybare energisystemer på Kjeller.

Høsten 2019 går startskuddet for masterprogrammet

Satsingen på fornybar energi medfører at samfunnet har behov for ny og økt kompetanse over et bredt spekter. UiO har flere emner, studieprogram og forskning som adresserer temaet ut i fra forskjellige disiplin-ståsted (som materialer, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, jus og samfunnsvitenskap), men har altså ikke hatt et eget tematisk studieprogram som adresserer temaet i sin helhet. Fram til nå.


Egen seksjon for energisystemer

– Fornybar energi er et strategisk område for Institutt for teknologisystemer. Vi har etablert en egen seksjon for energisystemer. Nå tar vi skrittet videre med etableringen av det nye masterprogrammet. Men jeg vil understreke at dette er et program for hele Mat-Nat og hele UiO, sier instituttleder Stian Løvold.


Starter opp med ti masterstudenter

– Ved oppstart høsten 2019 er det tenkt at masterprogrammet skal ha kapasitet til å ta opp inntil ti masterstudenter. På permanent basis er det pr. nå uklart hvor stor opptaksramme masterprogrammet skal ha, sier utdanningsleder ved Institutt for teknologisystemer, Øivind Kure. Han har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet beskrivelsen av det nye masterprogrammet.


Fordel med nærhet til forskningsmiljø og næringsliv

Hva vil det si for Institutt for teknologisystemer og UiO som sådan å få det nye masterprogrammet i fornybare energisystemer til Kjeller?

– Det er et stort forskningsmiljø innen energiområdet på Kjeller som vil bidra til en robusthet med tanke på gjennomføringen av et slikt program, sier instituttleder Stian Løvold.

Kjellermiljøet har gode koblinger til næringslivet, og arbeider på et høyere TRL-nivå enn det UiO vanligvis gjør. Det vil bidra til å tilføre et slikt program bredde og et systemperspektiv, mener en optimistisk instituttleder.

© LillestrømLivet ITS-foreleser og stedfortredende avdelingsleder på Institutt for energiteknikk, Erik Stensrud Marstein ser frem til å bidra med sin kunnskap inn i det nye masterprogrammet. Han underviser dette semesteret i emnet «Solceller» på ITS. Foto: Mette Johnsrud/UiO.

 

Tilbake
ANNET INNHOLD