Lillestrøm

Vil du være med å skape aktivitet i Lillestrøm?

Vi søker en person eller et miljø, gjerne et eventselskap eller lignende, som kan bidra aktivt til å øke aktiviteten og handelen i Lillestrøm sentrum.

Skedsmo kommune, Lillestrøm Næringsråd og enkelte medlemmer av Lillestrøm Eiendomsforum har gått sammen om å finansiere et prosjekt for å skape økt handel, liv og røre i Lillestrøm sentrum.

Til å gjennomføre prosjektet søkes det nå etter en aktivitetskoordinator som vil få følgende oppgaver: 

 

  • Ansvar for utleien på Torvet i Lillestrøm, herunder faktureringsansvar og det praktiske rundt arrangementer og torvhandlere.
  • Prosjektlederansvar for å sette opp aktiviteter på Torvet i Lillestrøm og ellers i byrommene i sentrum som egner seg for aktiviteter.
  • Prosjektlederansvar for Lillestrøm Næringsråd sine egne aktiviteter (2-3 større aktiviteter pr år, i tillegg til ovennevnte), enten på Torvet eller andre steder i byen. Dette innebærer også å bidra til å hente inn prosjektmidler fra kommunen og private aktører (sponsorer og reklame). 
  • Bidra med innhold til artikler og nyhetsbrev som skal linkes til LillestrømLivet på Facebook, Instagram og andre sosiale medier.
  • Ansvar for å vedlikeholde Lillestrøm Næringsråd sin hjemmeside. 
  • Bidra til å rapportere til kommunen vedr. benyttelse av offentlige midler.

 

Aktivitetskoordinatoren vil rapportere til Lillestrøm Næringsråd, og har plikt til å delta på styremøtene til næringsrådet. Det må påregnes noe helgearbeid i forbindelse med gjennomføring av aktivitetene. Det er et vilkår at søker har et foretak og kan fakturere for tjenestene.

 

Det årlige budsjettet for prosjektet er kr 500 000 inkl mva, og prosjektet gjennomføres i 2 år fra oppstart i april 2019. Midlene skal benyttes både som vederlag for utførelsen av oppgaver og til å arrangere selve aktivitetene. Utfordringen for valgt samarbeidspartner blir å finne finansiering fra private og offentlige kilder utover dette. Tiltaket vil evalueres høsten 2020 med tanke på videreføring.

 

Kreativitet, kapasitet, gode samarbeidsevner og stor gjennomføringsevne er faktorer som vil bli lagt vekt på ved valg av samarbeidspartner. Det samme vil lokal tilhørighet og interesse for å gi noe tilbake til byen utover den gitte rammen for finansiering.

 

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med styreleder Harald Andre Ryen i Lillestrøm Næringsråd innen 4. mars 2019:

E-post: hry@mageli.no, tlf 900 12 919

Tilbake
ANNET INNHOLD