Om Lillestrøm Næringsråd

Lillestrøm Næringsråd er byens fremste interesseorganisasjon for handel, servering & kontor og består av over 150 bedrifter. Næringsrådet er sammensatt av en variert gruppe mennesker med ulike erfaringer fra en rekke av byens bransjer for å kunne fremme byens næringsdrivende på best mulig måte.

Lillestrøm Næringsråd ble stiftet i 2017 da byen følte det manglet et organ som talte

byen og næringslivets sak. Tidligere har Næringslivets Tiltaksråd og Lillestrøm 2020 hatt lignende roller. Næringsrådet arbeider utrettelig med å opprettholde og skape bedre forutsetninger for næringsdrivende i Lillestrøm, både gjennom politiske prosesser, og gjennom ulike aktiviteter og eventer for å skape liv og røre i sentrum.

De har også opprettet en «aktivitetskoordinator» for byen sammen med Lillestrøm Kommune og Lillestrøm Eiendomsforum for å sikre økt aktivitet i sentrum hele året igjennom. Dette har resultert i en rekke spennende aktiviteter som Minigolf, Julemarked, og foodtrucks på Torvet, til Utekino i Kirkeparken og bidrag til musikkfestivalen «Lyden Av Lillestrøm».

Fordeler ved å være medlem

Som medlem i Lillestrøm Næringsråd har du tilgang på noen av de viktigste møteplassene for

byens næringsliv, samtidig som du støtter opp om deres viktige arbeid for å skape et yrende byliv som gangner handel, kontor og servering i sentrum. I tillegg har du mulighet til å søke om prosjektstøtte til dine markedsaktiviteter og arrangementer.

✔️ Synlighet på lillestromlivet.no
✔️ Tilgang til hele nettverket i Næringsrådet
✔️ Deltakelse på ulike aktiviteter i regi av Næringsrådet
✔️ Bidra til økt aktivitet i byen
✔️ Påvirke utviklingen av Lillestrøm By

Lillestrøm Næringsråd er også en god sparringspartner i en rekke saker som kan angå din bedrift. Med bred og variert erfaring bidrar Næringsrådet med gode råd og hjelp der de kan.

Bli medlem av Lillestrøm Næringsråd

Du bidrar til økt aktivitet i byen vår samtidig som du får benytte deg av alle våre medlemsfordeler

Styret

HARALD ANDRE RYEN

HARALD ANDRE RYEN

STYRELEDER / ADVOKATFIRMAET MAGELI

Som advokat i et av byens mest fremtredende advokatfirmaer har Harald André Ryen en kunnskap og et renommé som gjør han til en ideell forkjemper for byens næringsliv. Harald bor i dag i Elveparken langs Flomvollen og brenner for at Lillestrøm skal være en god by å bo, arbeide og besøke for alle aldre.

HEGE ANDREASSEN

HEGE ANDREASSEN

STYREMEDLEM / LILLESTRØM TORV

Senterlederen på kjøpesenteret midt i byen, Lillestrøm Torv, er gjennom sin stilling talerøret for over 60 medlemsbedrifter i Lillestrøm Næringsråd og en viktig aktør i byen. Hun ønsker en samlet by som helhetlig arbeider sammen for å skape et spennende handelssentrum.

ANNE GRETHE WIRUM

ANNE GRETHE WIRUM

NESTLEDER / SLM REVISJON

Med stødig hånd og med god kontroll på økonomien har Anne Grethe Wirum tatt en viktig og essensiell rolle i styret med sine tydelige og veloverveide tanker. Wirum bor i dag på «Beste Volla» og ønsker en by hvor familier kan tilbringe gode stunder sammen.

RUNE CHRISTENSEN

RUNE CHRISTENSEN

STYREMEDLEM / GEVIR

Som en av de mest fremtredende personlighetene i servering & utelivsnæringen i byen de siste 20 årene sitter Christensen på verdifull erfaring og et kontaktnettverk som kommer sentrum godt til nytte. Han ønsker en levende urban by med plass til alle.

JOHN EIRIK NYKMARK

JOHN EIRIK NYKMARK

STYREMEDLEM / C GODT

Fra sin brillebutikk i Storgata har John Erik Nymark sett en by i vekst og med et stadig mer levende bybilde. Han ønsker å bidra til at de positive trendene i byen fortsetter og at Lillestrøm Sentrum blir det foretrekkende handels og serveringsdestinasjonen på Nedre Romerike. 

STIAN HEXEBERG

STIAN HEXEBERG

SRYREMEDLEM / MARKITEKT

Gjennom mange år innen digital markedsføring har denne unge mannen et moderne og spennende syn på hvordan Lillestrøm kan nå ut til verden. Stian brenner for Lillestrøm, enten det er på fotballbanen eller i sentrum.

ELIN JAHR

ELIN JAHR

STYREMEDLEM / STUDIO ALF

Som ung selvstendig næringsdrivende taler Elin de nystartedes sak med et ungdommelig blikk på byens utvikling. Elin, som er tidlig i 30-årene ønsker en moderne by som kan by på mer enn det man finner i en liten norsk by i dag. Hun ønsker å skape en by som folk fra fjern og nær ønsker å besøke når de lander på Gardermoen.

Send inn forslag, ris eller ros