Hvorfor Lillestrøm?

Et område i sterk utvikling

Lillestrøm er en urban by med mange møteplasser og Lillestrøm kommune har i mange år vært i sterk utvikling. Bosetter du deg her, får du en fin kombinasjon av naturskjønne omgivelser og et pulserende byliv – i umiddelbar nærhet til alt Lillestrøm by kan tilby.

Her finner du  alt fra shopping, kunst, kultur, uteliv, sport og fritidsmuligheter, samt noen av landets mest attraktive arbeidsplasser.

D852272_HD

Norges beste sykkelby

Visste du at Lillestrøm også er kåret til Norges beste sykkelby i 2008, 2010 og 2012? Her får du kilometervis med mosjon, opplevelser og rekreasjon, både i de bynære områdene og langs elveområdene ved Nitelva.

De fagre Romeriksåsene ligger heller ikke langt unna, og her er det gode muligheter for både bading, fotturer, fiske og de gode markaopplevelsene.

Mye som skjer på Norges Varemesse

Rett ved stasjonen ligger også Norges Varemesse med store publikumsmesser innenfor bl.a. reiseliv, båt, utdanning, bolig, hobby og landbruk, samt jevne events.

NorgesVaremesse_bygg_1920x1080_01

En aktiv livsstil

I Lillestrøm finner du et vell av frivillige lag og foreninger, og et bredt utvalg av idrettsaktiviteter; blant annet golf, tennis, bowling, svømming, amerikansk fotball, cheerleading, riding, dans samt en mengde ulike ball- og kampsporter. Aktiviteter som passer for alle aldre og interesser – det er bare å velge!

Kulturbyen

Lillestrøm har et godt kulturtilbud og kan by på en moderne kino, konserter, forestillinger, festivaler og andre arrangementer. Kafé- og utelivet blomstrer, og restaurantene byr på kulinariske retter fra mange land.

Er du glad i fotball og skikkelig kampstemning, anbefaler vi Åråsen, LSKs hjemmebane. Og i LSK er det ikke bare gutta som er verdt å få med seg, LSK Kvinner er Norges beste kvinnelag.

Eller kanskje velger du heller et av de mange arrangementene i den regionale storstuen Lillestrøm kultursenter, eller en av forestillingen til Akershus Teater.

Hvert år går dessuten den populære Byfesten av stabelen – midt i Lillestrøm – her er det alltid fullt hus og flere spennende artister på scenen.

DCIM101MEDIADJI_0025.JPG

Om Lillestrøm

Lillestrøm

Lillestrøm er en by og administrasjonssenter i Lillestrøm kommune, Viken fylke. Byen er regionsenter for Romerike.

Byen er del av den sammenhengende, bymessige bebyggelsen østover fra Oslo og utgjør således en del av Oslo. Byen har 12 000 innbyggere; 18 500 inkludert Kjeller.

Lillestrøm ligger på det vide deltaområdet mellom Nitelvas og Leirasnedre løp, litt nord for Svellet i Øyerens nordre del. En stor del av byggegrunnen er torvmyr; området het tidligere Måsan.

Lillestrøm var egen kommune i perioden 1908–1962.

Samferdsel

Jernbanene og nye veiforbindelser knyttet folkerike distrikter til Lillestrøm, og i 1904 åpnet jernbanens dobbeltspor til Oslo. Ved jernbanestasjonen er en stor busstasjon med bussruter til hele Romerike, indre Østfold og Oslo. Gardermobanen ble åpnet til Gardermoen i 1998 og gjennom Romeriksporten til Oslo i 1999. Gardermobanen er ført parallelt med Hovedbanen gjennom Lillestrøm. Lillestrøm er stoppested for flytogene mellom Asker og Gardermoen.

Bosetning

Lillestrøm er en småby i vekst. Boligbebyggelsen i sentrum består mest av enkeltstående trehus med små hager innen et velregulert gatenett. Etter andre verdenskrig kom mer variert boligbebyggelse med boligblokker. Deler av sentrumsbebyggelsen er fornyet med moderne forretningsbygg.

En stor del av bebyggelsen ligger bare 2–3 meter over Nitelvas og Øyerens normale nivå og har ofte vært utsatt for skadeflom, som i 1966, 1967 og 1995. En voll ble anlagt i 1998, og sikrer nå byen mot flom. Tidligere delte Hovedbanen og Gardermobanen Lillestrøm i to bydeler; Volla i nordvest og Vigernes i sørøst. I 2020 ble Kjeller innlemmet som en tredje bydel i Lillestrøm by.

Volla omfatter blant annet sentrum med forretningsstrøk omkring nedre del av Storgata og Torget, og boligstrøk nordover.

Bydelen Vigernes består av boligstrøk mellom Hoved- og Kongsvingerbanen og bolig- og industriområder på Nesa – slettene ut mot Nitelva.

Næringsliv

Lillestrøm er et betydelig industristed, med trevareindustri, kjemisk industri, verkstedindustri (blant annet karosseriproduksjon) og produksjon av mineralske produkter (blant annet sementvareindustri). Varehandel og andre tjenesteytende næringer får en stadig større andel av sysselsettingen. Flere store engrosbedrifter ligger i Lillestrøm, blant annet bilimportfirmaer.

Norges Varemesse flyttet til tidligere trelasttomter sør for stasjonen i 2002 etter at Gardermobanen og ny riksvei 159 var etablert og ga god tilgjengelighet til området.

Administrasjon

Lillestrøm er et regionalt handelssenter for store deler av Romerike, med mange offentlige kontorer av regional betydning. Her finnes Nedre Romerike tingrett, Romerike politikammer, Statens Biltilsyn og NAV for Nedre Romerike. I Kjeller bydel, nord i Lillestrøm, finnes sivile og militære forskningsinstitusjoner. Lillestrøm har landets eneste trelastskole og videregående skoler med flere studieretninger. Her utkommer Romerikes Blad. Akershus Fylkesmuseum og Geoparken (geologisk park) ligger i Lillestrøm.

Lillestrøm er et viktig innpendlingssted for arbeidstakere fra store deler av Romerike; på samme måte har flere bosatte her arbeid i Oslo. Lillestrøm kirke fra 1935 har altertavlen Den unge Kristus av maleren Henrik Sørensen, som vokste opp i Lillestrøm. Den katolske menigheten St. Magnus fikk ny kirke i 1988, som er tegnet av arkitektfirmaet Lund & Slaatto.

Idrett

Lillestrøm Sportsklubb (LSK) spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion.

Historikk

Stedet vokste frem som en av landets første stasjonsbyer og som et av de første sagbrukssteder (dampbasert) i innlandet. Stasjonen Lillestrøm på Hovedbanen, som åpnet i 1854, lå først på vestsiden av elven, ved gården Lille Strøm i Rælingen. Da Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862, ble stasjonen flyttet over til Måsan på østsiden, og navnet Lillestrøm fulgte med og ble brukt om hele den nye bebyggelsen her.

Sitt selvstendige næringsgrunnlag fikk Lillestrøm ved reisingen av de første dampsagene fra 1860, da sagbruksprivilegiene for eksporthavnene opphørte. Den flate østbredden av Nitelva egnet seg ypperlig for dampsager med opptrekk av tømmeret direkte fra vannet. I løpet av få år var 7–8 sagbruk i drift. Håndverkere og handelsmenn slo seg ned på stedet, og Lillestrøm ble snart et sentrum for Romerike. Omkring 1850 lå bare noen husmannsplasser langs østbredden av Nitelva. Folketellingen i 1875 viste 1144 bosatte, og økte til 3754 i 1900. Lillestrøm ble egen kommune ved utskillelse fra Skedsmo i 1908.

Navn

Navnet er etter gården Lille Strøm på vestsiden av Nitelva.